href="tl_files/chekup.pdf""

თანამედროვე ლაბორატორიები დგანან გამოწვევის წინაშე მომხმარებლებს მიაწოდონ საუკეთესო მომსახურება ნაკლები რესურსის გამოყენებით. ისინი მუდმივად წნეხის ქვეშ არიან რომ შეამცირონ ოპერატიული ხარჯები და მიისქრაფვიან ბიზნესის გაფართოებისაკენ ახალ სფეროებსში. მათთვის უმთავრესია პაციენტძე ზრუნვა და ისინი მოითხოვენ მხოლოდ საუკეთესოს დიაგნოსტიკურ ტესტირებებსა და სერვისებს შორის.
ისევე, როგორც თითეულ პაციენტი საჭიროებს ინდივიდუალურ მკურნალობას, ყოველი ლაბორატორიაც უნიკალურია. მაღალ სტანდარტსა და რაციონალურ ოპერირებას შორის ბალანსის შენარჩუნება მოითხოვს განსაკუთრებულად მორგებული გადაწყვეტილებების მიღებას მოითხოვს.

ჩვენი ლაბორატორია სრულყოფილად და ბრწყინვალედ აღჭურვილია და შეესაბამება ჩვენი ტექნიკური აღჭურვილობის მოწინავე სტრატეგიას. ჩვენ შეგვიძლია მომხმარებელს მივაწოდოთ ლაბორატორიული მომსახურების სრული სპექტრი. ჩვენი სამედიცინო დეპარტამენტები სარგებლობენ დროული და ზუსტი ანაზილებით.

2012 წლის ბოლოსათვის ჩვენ ვგეგმავთ ეს სერვისები სრული სმედიცინო მომსახურების პაკეტის სახით შევთავაზოთ სამედიცინო ბაზარს.

ქვემოთ ჩამოთვლილია ჩვენი ლაბორატორიის საუკეთესო დანადგარების რამოდენიმე ნიმუში.

ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის ტესტი და ბაქტერიებისადმი მდგრადობა

 

VITEK® 2  compact - შექმნილია ანტიბიოტიკების მიმართ მგრძნობელობის და მიკრობთა რეზისტენტობის განსაზღვრისათვის. ბაქტერიების სწორი იდენტიფიკაცია და მდგრადობის შესახებ ინფორმაცია კლინიცისტისთვის უმნიშვნელოვანესია სწორი და დროული მკურნალობის არჩევისთვის. ეს მაღალავტომატიზირებული სისტემა იმავე დღეს იძლევა ანალიზის შედეგებს.

tl_files/newhospitals/images/pages/equipment/equipment_lab01.jpg

BacT/ALERT® 3D

 

BacT/ALERT® 3D iუმაღლესი კლასის მიკრობთა ავტომატური დეტექციის სისტემა. ბაქტ-ალერტი იძლევა მიკრობთა აღმოსაჩენად ტესტირების ყველა მაჩვენებელში უპირატესობას. გამოიყენება სეფსისის რისკის განსაზღვრისა და მიკროორგანიზმების  არსებობის ან არარსებობის მონიტორინგისთვის.

tl_files/newhospitals/images/pages/equipment/equipment_lab02.jpg

Automated Hematology Analyzer Sysmex XT-2000i

 

Sysmex XT-2000i - ავტომატიზირბეული ჰემატოლოგიური ანალიზატორი ავტომატიზირებული ჰემატოლოგიური ანალიზატორი შექმნილია პროდუქტიულობის,ა ეფექტურობისა და კლინიკურ ინფორმატიულობის გასაზრდელად.

.

tl_files/newhospitals/images/pages/equipment/equipment_lab01m.jpg

c 311-კლინიკური ქიმიური ანალიზატორი

 


კლინიკური ქიმიური ანალიზატორი cobas c 311 არის მეხუთე თაობის დანადგარი, რუტინული და მიზანმიმართული ქიმიური ანალიზებისთვის. ეს უნიკალური სისტემა ხასიათდება რამდენიმე მნიშვნელოვან უპირატესობით. შედეგების მიღებისას აქვს დიდი რაოდენობის საანალიზე მასალის კონსოლიდაციის უნარი, გაუმჯობესებული ლაბორატორიული გამოსავლიანობა, შემცირებული ღირებულება და გაზრდილ უსაფრთხოება.

tl_files/newhospitals/images/pages/equipment/equipment_lab02l.jpg

Cobas e 411 - იმუნოლოგიური ანალიზატორი

 

cobas e 411 იძლევა ერთდროულად 18 ტესტის გაკეთებისა და 1 საათში 88 ტესტის ჩატარების შესაძლებლობას.

tl_files/newhospitals/images/pages/equipment/equipment_lab03m.jpg

Cobas u 411 - შარდის ანალიზატორი

 

 
Cobas u 411  ანალიზატორი აწარმოებს შარდის გამოკვლევას სტრიპული მეთოდით სტრიპების მუდმივი ჩატვირთვით ყოველ 6 წამში. ავტომატური სტრიპ დეტექცია ორი სენსორის მეშვეობით ამცირებს ტესტის დროს და ასევე ოპერატორის შეცდომის შესაძლებლობას.

tl_files/newhospitals/images/pages/equipment/equipment_lab04l.jpg

შემოგვიერთდით!