ჩაეწერეთ ვიზიტზე მოგვწერეთ ონლაინ phone დაგვირეკეთ

ლაბორატორია

ლაბორატორია

„ნიუ ჰოსპიტალსის“ ლაბორატორიული დეპარტამენტი უზრუნველყოფს პაციენტებისთვის ხარისხიანი, ზუსტი და დროული გამოკვლევებით ლაბორატორიულ მომსახურებას, რის საშუალებას იძლევა უახლესი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა. ლაბორატორია დაკომპლექტებულია გამოცდილი სპეციალისტებით, რომელთა პროფესიულ ზრდაზე მუდმივად ზრუნავს „ნიუ ჰოსპიტალსი“.

ლაბორატორიული მომსახურებები

 • ბიოქიმიური გამოკვლევები
 • სეროლოგიური გამოკვლევები (ავტომატიზირებული და ნახევრადავტომატური)
 • იმუნოლოგიური გამოკვლევები (ელექტროჰემილუმინისცენცია, იმუნოფლუორესცენცია, იმუნოფერმენტული, იმუნობლოტი, პირდაპირი იმუნოფლუორესცენცია, იმუნოქრომატოგრაფია)
 • მიკრობიოლოგიური/ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები
 • ვირუსოლოგიური გამოკვლევები
 • პარაზიტოლოგიური გამოკვლევები
 • ჰემატოლოგიური გამოკვლევები
 • ჰორმონულური გამოკვლევები
 • ციტოლოგიური გამოკვლევები
 • სისტემური/აუტოიმუნური გამოკვლევები
 • ალერგიული პანელები
 • მოლეკულური დიაგნოსტიკა (პჯრ გამოკვლევები)
 • პათომორფოლოგიური გამოკვლევები
 • იმუნოჰისტოქიმიური გამოკვლევები

გამოკვლევები სრულდება ყველა ტიპის გამოსაკვლევ მასალაში:

 • სისხლი, სისხლის შრატი და პლაზმა
 • შარდი
 • ლიქვორი
 • გამონაჟონი სითხეები - პლევრალური, ასციტური
 • განავალი
 • ანაფხეკის გამოკვლევები - კანიდან, ფრჩხილიდან
 • წამწამი
 • ცხვირის და თვალის ლორწოვანის გამოკვლევები
 • გამონადენი სასქესო ორგანოებიდან